PLATAFORMES

NISSAN MOVEX E 198 PX

Tisores autopropulsades dièsel

Camió amb plataforma de doble articulació i braç telescòpic completament hidràulic, robust, fiable i de fàcil manteniment. Específicament concebuda per superar l’estàndard de qualitat requerit pels professionals, assegurant una llarga durada i manteniment del valor invertit.

Per a més informació ompliu el següent formulari:

Informació addicional

Per a més informació ompliu el següent formulari: